ue flag

Maciej Groń, Radca Prawny, NASK

Radca prawny, od 15 lat specjalizujący się w prawie nowych technologii w zakresie e-commerce, ochrony prywatności, otwartych danych, a także wdrażania nowych technologii w sektorze publicznym. Współzałożyciel Internet Governance  Forum Poland (IGF Polska) – największego wielostronnego forum debaty na temat zarządzania internetem. Wieloletni dyrektor w MSWiA, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwie Cyfryzacji. Wdrażał do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę reuse, dyrektywę e-commerce, brał aktywny udział w pracach legislacyjnych Rady UE nad RODO, dyrektywą NIS, reuse. Obecnie pracuje w NASK jako radca prawny.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info