ue flag

Krzysztof Sitarski, Prezes Stowarzyszenie Polski Wodór

Z wykształcenia inżynier podziemnej eksploatacji złóż, ukończył w 2002 studia inżynierskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Absolwent MBA Collegium Humanum-SGM. Prace rozpoczynał jako górnik, osoba dozoru górniczego, następnie zatrudniony jako dyspozytor ruchu w Kopalni Węgla Kamiennego „Chwałowice” w Rybniku. Prowadził również własną działalność gospodarczą w branży przewozowej.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu i uzyskał mandat posła VIII kadencji. W Sejmie został m.in. wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W latach 2015–2017 reprezentował polski parlament w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W 2018 roku powołał Zespół Parlamentarny „Polska Wodorowa”, którego posiedzenia odbyły się m.in. w Warszawie z udziałem Ministrów Energii i Skarbu Państwa, w Katowicach jako wydarzenie towarzyszące COP 24, w siedzibie Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli. Autor poprawek wprowadzających wodór jako paliwo alternatywne w ustawie o elektromobilności. Od 2019 roku Prezes zarządu Stowarzyszenia Polski Wodór – zaangażowany w inicjatywy promujące wodór jako paliwo alternatywne i rozwój przemysłu wodorowego w Polsce. Od 2020 r. pełnomocnik ds. rozwoju Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. i odpowiada m.in. za projekty wodorowe.

Autor projektu „Hydrogen Silesia Power” prezentowanego jako jeden z istotnych elementów transformacji energetycznej Śląska na Międzynarodowej Konferencji poświęconej projektom wodorowym Państw Grupy Wyszechradzkiej.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info