ue flag

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Polskich Klastrów

Od wielu lat jest menedżerem w przemyśle lotniczym i obronnym. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z innowacyjnością gospodarczą i konkurencyjnością. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi zarówno z sektora państwowego jak i prywatnego, zdobyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił również ważne funkcje w administracji publicznej oraz organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. Obecnie jest prezesem Związku Pracodawców Polskich Klastrów, prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego, wiceprezesem Pracodawców RP (najstarszego stowarzyszenia pracodawców w Polsce) oraz wiceprezesem European Clusters Alliance.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info