ue flag

Krzysztof Kozik, Poseł na Sejm RP

Były członek zarządu Holdingu KW, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Urodził się w 1970 r. w Chrzanowie. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1988 r. zawodowo związany z ZG Janina w Libiążu.

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier górnik.

Ponadto ukończył studia podyplomowe o profilu MBA w zakresie zarządzania organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2007 r. po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Skarbu posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zawodowo związany z kopalnią Janina funkcjonującą obecnie w strukturach Tauron Wydobycie, w latach 2007-2008 członek Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego SA.

Od maja 2016 r. do sierpnia 2016 r. oddelegowany z Rady Nadzorczej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Kompanii Węglowej SA, od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej SA. Po zakończonym sukcesem procesie podziału KW SA pełnił funkcje członka zarządu Holding KW sp. z o.o. powstałego na bazie aktywów podzielonej Kompanii Węglowej SA. Od czerwca 2019 r. jest posłem sejmu VIII kadencji, zastępując Beatę Szydło, która dostała się do Parlamentu Europejskiego.

Od 2006 r. (do nadal) radny rady powiatu chrzanowskiego. W tym okresie w latach 2006-2010 oraz w 2014 r. – nadal członek zarządu powiatu. Poseł VIII kadencji od VI 2019 i aktualnie IX kadencji.
Działa w wielu komisjach sejmowych m.in. Komisja ESK (energia, klimat, aktywa państwowe) oraz Zespół ds. wdrażania technologii wodorowych.
Zainteresowania: polityka i kwestie społeczno-gospodarcze. Posiada patent żeglarza, lubi spędzać czas pod żaglami oraz grając w szachy. Żonaty, ma dwoje dzieci.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info