ue flag

Krzysztof Cieślikowski, Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką, AWF Katowice.

W swoich zainteresowaniach koncentruje się przede wszystkim na tematach związanych z: przemysłem wydarzeń (biznesowych, sportowych, kulturalnych), turystyką biznesową, zarządzaniem obiektami spotkań (w tym wielofunkcyjnych obiektów sportowych). 

Autor zapisów dotyczących rozwoju turystyki biznesowej w woj. śląskim, raportów turystyki biznesowej w Katowicach, Warszawie, Kownie, a także innych opracowań zwartych (m.in. Event marketing, Zarządzanie turystyką biznesową). 

Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą (pod nazwą Business Destination Alliance), gdzie realizuje projekty w zakresie analiz i opracowań dokumentów planistycznych dotyczących rynku usług sportowych i turystycznych (dla przedsiębiorstw, jak i instytucji administracji publicznej).

Uwielbia muzykę rockową, kino amerykańskie i podróże do największych miast świata, a także krajów bałtyckich. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info