ue flag

Katarzyna Papież-Pawełczak, Prezes Zarządu – SPIN- US Sp. z o.o.

Znajomość tematyki zarządzania badaniami naukowymi, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z gospodarką, finansowania innowacji oraz transferu technologii, nadzór nad procesami tworzenia oraz późniejszym funkcjonowaniem spółek typu spin-off, start-up, animacja i koordynacja współpracy gospodarczej przedsiębiorstw technologicznych, zarządzanie projektami w tym badawczo-wdrożeniowymi.
WYKSZTAŁCENIE
2018 – obecnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych Akademii WSB
Międzynarodowy Program Executive MBA, organizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Program walidowany jest przez Aix-Marseille Graduate School of Management (Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii) – czołową francuską szkołę biznesu.
Staż i szkolenia w Berkeley University w Kaliforni w ramach programu TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization ( zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych , współpraca nauki z gospodarką)
Manager Innowacyjności Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii Technologii na licencji University of Texas AT Austin
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/UMIEJĘTNOŚCI
Prezes Zarządu – SPIN- US Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Dyrektor ds. współpracy z jednostkami naukowymi w zakresie zarządzania PWI – Fundusz Inwestycyjny Invento Capital Sp. z o.o
Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji – Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z.o.o
Koordynator Pionu Transferu Technologii – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Ekspert w zakresie programów NCBiR PO IR „Szybka ścieżka”
Ekspert w PO Polska Wschodnia w ramach działania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej.
Ekspert w ramach programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Ekspert w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pt. „Program pilotażowy w województwie kujawsko–pomorskim VOUCHER BADAWCZY
Członek Zespołu Eksperckiego do oceny projektów innowacyjnych w ramach Platformy startowej TechnoparkBiznesHub w Kielcach
Członek Rady Inwestycyjnej do oceny pomysłów, prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności”
Członek Komisji Konkursowej w konkursie dla startupów Kato Startup City
Członek Komisji Konkursowej „Innowator Śląska 2015, 2016, 2017, 2018 dla najlepszej firmy mikro, małej i średniej oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego wdrażającej nowe innowacyjne rozwiązania technologiczne.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info