ue flag

Kamil Szydłowski – public and regulatory affairs manager, InnoEnergy Central Europe

Prawnik i politolog z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa publicznego i regulacyjnego. Ekspert i doradca w obszarze monitoringu legislacyjnego oraz modelowania polityk i kompleksowych procesów decyzyjnych w administracji. Członek zespołów eksperckich przy Komisji Europejskiej (ds. innowacji i technologii) oraz urzędów marszałkowskich województw: wielkopolskiego oraz śląskiego (ds. transformacji sektora wydobywczego).

Aktualnie manager w międzynarodowym funduszu inwestycyjnym, bezpośrednio odpowiedzialny za relacje z sektorem publicznym (ministerstwami, bankami centralnymi, regionami i miastami) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (od Estonii po Turcję).

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info