ue flag

Jarosław Walczuk, instruktor strzelectwa, sędzia sportowy

Popularyzator sportu strzeleckiego i kultury posiadania broni palnej w Polsce. Instruktor strzelectwa, sędzia sportowy, aktywny zawodnik strzelectwa sportowego, długodystansowego i obronnego w Polsce i zagranicą. Organizator/współorganizator konferencji, zawodów, pikników, szkoleń, wystaw o charakterze proobronnym. Autor programów  szkoleniowych strzelań LongRange i MidRange oraz  raportów branżowych z zakresu barier i czynników rozwoju strzelectwa  w Polsce.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info