ue flag

Jarosław Socha, Prof. nauk leśnych

Przewodniczący Rady Dyscypliny nauki leśne oraz koordynator Dyscypliny nauki leśne na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi. Członek Prezydium i z-ca Przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info