ue flag

Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Automatyki i Informatyki. W latach 1997-2007 pełnił funkcję Dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a od 2008 Dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Współorganizator Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Radny III, IV, V kadencji Sejmiku Województwa. Delegat Województwa Śląskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info