ue flag

Jacek Przygoda, Prezes Avio Polska Sp. z o.o.

Lider z ponad 20-to letnim doświadczeniem w przemyśle odlewniczym, produkcji generatorów do elektrowni konwencjonalnych i nuklearnych oraz generatorów odzysku ciepła i obecnie lotniczym. Ukierunkowany na cel, gracz zespołowy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami produkcyjnymi w kraju i za granicą. Elastyczny, z dużym potencjałem adaptacji do różnych warunków i kultur organizacji. Konsekwentny, mobilny, z potwierdzonym doświadczeniem w transformacji organizacji, budowaniu zespołu celem osiągania założonego celu.  Obecnie jest prezesem Avio Polska Sp. z o.o. w Bielsku Białej i Laboratorium  Polonia Aero.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info