ue flag

Jacek Miketa, Wiceprezes Zarządu w Funduszu Górnośląskim S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ na kierunku prawo. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentem programu Executive Master of Business Administration akredytowanego przez Apsley Business School w Londynie. Ponadto, uzyskał tytuł Doctor of Business Administration. Ukończył również akredytowane szkolenia mi.in  z zakresu zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi (organizowane m.in. przez ICAN Institute w Warszawie). Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Funduszu Górnośląskim S.A. w Katowicach.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info