ue flag

Jacek Kudela, Prezes Zarządu MOJ S.A., Grupa FASING

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na specjalizacji technika eksploatacji złóż. Ponadto, jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w górnictwie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2014 roku otworzył przewód doktorski na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży górniczej zdobyte na wszystkich szczeblach kariery zawodowej w połączonych kopalniach Czeczott i Piast. Pełnił szereg funkcji kierowniczych i menedżerskich m.in. w Spółce Remasz. Członek Krajowej Rady i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Wiceprezes KONKO S.A. Od 2016 roku związany z Grupą FASING. Od lipca 2018 pełni funkcję Prezesa spółki MOJ S.A.  

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info