ue flag

Jacek Kotra, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o.

Wiceprezes Zarządu Akcelerator Technologiczny Gliwice Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. – fundusz seed capital

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis MBA University w Nowym Sączu.

Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz zespołu aktualizującego RIS woj. Śląskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info