ue flag

Jacek Jagiełłowicz, Wiceprezes – Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej „POL-PIG”.

Wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej „POL-PIG”. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie hodowli trzody chlewnej, jak również dużą znajomość otoczenia rynku. Jest także prezesem zarządu Agro Gobarto sp. z o.o., firmy zarządzającej programem Gobarto 500. Celem tego programu jest odbudowa rynku wieprzowiny w Polsce poprzez wspieranie nowoczesnych i efektywnych inwestycji krajowych hodowców trzody.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info