ue flag

Grzegorz Zając, Kierownik Zespołu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej

Od ponad dwudziestu lat zaangażowany w prowadzenie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych w obszarze transportu szynowego. Specjalizuje się w badaniach zużycia, trwałości i niezawodności układów biegowych oraz innych elementów pojazdów szynowych. Autor i współautor kilku wdrożonych oryginalnych rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych zwiększających trwałość oraz bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów szynowych. Współpraca z przemysłem stanowi istotny element jego pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej. Inicjator utworzenia innowacyjnych studiów z zakresu „Inżynierii pojazdów szynowych” wspólnie z Grupą Newag S.A., MEDCOM, Knorr Bremse, Urzędem Transportu Kolejowego, Instytutem Kolejnictwa, oraz MPK S.A. w Krakowie.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info