ue flag

Grzegorz Matusiak, Poseł na Sejm

Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, społecznik, autor i realizator wielu lokalnych inicjatyw i projektów kulturalnych w czasach, gdy był radnym, a następnie przewodniczącym Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. W obecnej kadencji Grzegorz Matusiak należy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Jednocześnie Poseł Grzegorz Matusiak przewodniczy pracom podkomisji stałej ds. rynku pracy oraz podkomisji stałej ds. turystyki. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego podkomisji stałej ds. restrukturyzacji górnictwa. Poseł Grzegorz Matusiak należy również do Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego, Zespołu ds. Piłki Siatkowej, Ratownictwa Górskiego, Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw, oraz Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce „Polski Wodór”. Jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego. Przewodniczy pracom Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Prawa Spółdzielczego i Zespołu Sportowego.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info