ue flag

Grzegorz Gaża, Poseł Na Sejm RP IX kadencji, Przedsiębiorca

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego V i VI kadencji.
W Sejmie pracuje w Komisjach: Finansów Publicznych, do Spraw Unii Europejskiej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Rozwoju Elektromobilności i Energetyki Prosumenckiej.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info