ue flag

Erika Jurinowa, Przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego

Erika Jurinová jest Prezydentem Żylińskiego Regionu Samorządowego, była w latach 2016-2018 członkiem Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Przewodniczącą Komitetu Praw Człowieka i Mniejszości Etnicznych NC SR. W latach 2012-2016 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Narodowej Republiki Słowackiej z ramienia partii politycznej OĽaNO, była również członkiem Komitetu Spraw Społecznych NC SR oraz od 2010 do 2012 członkiem Rady Narodowej Republiki Słowackiej.

Erika Jurinová jest od 2012 również członkiem partii politycznej OĽaNO. W wyborach parlamentarnych 2010, 2012 i 2016 awansowała ze 149 miejsca na czołową pozycję na liście kandydatów. Od 2010 roku, aktywnie angażuje się w sprawy społeczne oraz sprawuje opiekę nad grupami defaworyzowanymi społecznie i niepełnosprawnymi.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info