ue flag

Elżbieta Modrzewska, Kierownik Działu Rozwoju Rynku Pracy, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Koordynatorka projektów zwiększających jakość kształcenia zawodowego: Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej oraz Śląskie. Zawodowcy, których celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Trener i wykładowca w zakresie prawa oświatowego, organizacji i zarządzania w oświacie,  kompleksowego wspomagania, wdrażania kompetencji kluczowych oraz egzaminów zewnętrznych. Zainteresowania to neuroedukacja, przywództwo w organizacji, literatura, a także turystyka rowerowa i piesza.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info