ue flag

Elena Olichowska, Manager Inwestycyjny Funduszu ABAN Fund

Absolwentka studiów International MBA na University of St. Gallen w Szwajcarii. Profesjonalistka posiadająca wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów, w kwestiach transformacji i standaryzacji procesów biznesowych, zarządzania jakością oraz podnoszenia produktywności. Ekspert w zakresie komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych, nowoczesnych metod zarządzania oraz automatyzacji procesów biznesowych. Aktualnie zaangażowana jest w rozwój kilku innowacyjnych spółek – głównie z obszaru medtech – które wspiera m.in. w obszarze business development oraz pozyskiwania kapitału.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info