ue flag

Dr Witold Choiński, Prezes Zarządu – Związek Polskie Mięso

W roku 2018 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Wydziale Żywienia Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2016 uzyskał dyplom MBA (Executive Master Of Business Administration) w Francuskim Instytucie Zarządzania, w Warszawie. W roku 1996 uzyskał tytuł mgr inż. Rolnictwa ze specjalizacją Ochrony Środowiska Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1998-2001 uczestnik Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów. Studiował również na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prezesem Związku jest od 2005 roku. Wcześniej przez wiele lat pracował jako dziennikarz działu informacji w Pulsie Biznesu oraz tygodniku PLON.

Jest autorem wielu publikacji w obronie polskiego biznesu żywnościowego, a także dydaktyce i obronie polskiej wsi. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych na rzecz sektora żywnościowego i rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Działa aktywnie w obronie polskiej marki jak też rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat produktu lokalnego i regionalnego. Aktywnie działa na rzecz branży mięsnej, zwłaszcza jej konsolidacji, spójności i pozycji sektora w przemyśle żywnościowym.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info