ue flag

Dr Tomasz Nowicki, Dyrektor, Centralny Dział Ochrony Środowiska Grupy ENERIS

Tomasz Nowicki obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk o ziemi w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku 2003, gdzie pracował początkowo jako asystent a następnie do roku 2005 jako adiunkt. W kolejnych latach pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym a następnie w firmach konsultingowych, gdzie zarządzał projektami z zakresu inżynierii środowiska, w szczególności gospodarki odpadami.  Od marca 2016 r. dr Nowicki jest zatrudniony w ENERIS, początkowo na stanowisku kierownika projektów gdzie zajmował się pozyskiwaniem i zarządzaniem projektów inwestycyjnych Grupy, a następnie od 2017 r. jako Dyrektor ds. Innowacji odpowiada za rozwój projetów innowacyjnych. Od lipca 2018 r. pełni równolegle funkcję Dyrektora Centralnego Działu Ochrony Środowiska Grupy ENERIS gdzie odpowiada za koordynację i nadzór nad funkcjonowaniem spółek Grupy w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności za zgodność z wymaganiami prawnymi.

Pełnił również rolę Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą ISO 14 001 i 9 001 a obecnie również audytora wewnętrznego tego systemu.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info