ue flag

Dr Tibor Gerencsér, Konsul Generalny Węgier w Krakowie

Historyk, polonista, dyplomata. Ukończył studia doktoranckie na Katedrze Historii Cywilizacji Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, jego promotorem był prof. Csaba G. Kiss. Bada stosunki polsko-węgierskie w XX wieku, dysertację napisał o związkach kulturalnych między Polską a Węgrami w okresie międzywojennym. Zajmuje się także historią dyplomacji, jest współautorem tomu poświęconego historii Ambasady Węgier w Warszawie pt. „Flaga węgierska nad Wisłą”. Przez kilka lat pracował w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie, następnie był dyrektorem Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie. Jest konsulem generalnym Węgier w Krakowie od jesieni 2020 r.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info