ue flag

Dr Piotr Gąsiorowski, Prezes Zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie

Prezes Zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie, autor książek i programów z zakresu rozwoju przywództwa, mówca konferencyjny, absolwent podyplomowych studiów z zakresu Retoryki na UJ oraz MBA na Harvard University.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info