ue flag

dr Mark Speich, Sekretarz stanu ds. federacji, Europy i spraw międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii

Urodzony w 1970 roku, studiował historię, nauki polityczne i prawo w Bonn oraz Cambridge, pracę doktorską pisał u prof. dra Hansa-Petera Schwarza. Karierę zawodową rozpoczął w biurze ds. doradztwa politycznego sekretarza generalnego CDU w Bonn. W latach 1999-2005 pracował dla Fundacji Herberta Quandta ALTANA AG. Od 2006 do 2008 roku kierował grupą planistyczną frakcji CDU / CSU w niemieckim Bundestagu. Od maja 2008 r. był dyrektorem zarządzającym (od stycznia 2017 r. także prezesem zarządu) Fundacji Vodafone w Niemczech. Od sierpnia 2011 r. jest również dyrektorem Instytutu Telekomunikacji i Vodafone, socjaldemokratycznego think tanku firmy Vodafone. Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info