ue flag

dr inż. Paweł Poneta, Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Innowacji w TAURON Polska Energia S.A.

Paweł Poneta (dr inż.) obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Badań i Innowacji w TAURON Polska Energia S.A., Spółce Matce w Grupie TAURON. W Grupie odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju działalności badawczo –innowacyjnej, zarządzaniem budżetem oraz wdrożeniami. Paweł Poneta od początku swojej kariery zawodowej związany był z sektorem badań i innowacji. Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w obszarach budownictwa, konstrukcji, nowych materiałów, energii oraz technologii ICT, a także jest specjalistą w zakresie źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej. W swojej karierze zaangażowany był w ponad 50 projektów i programów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W Grupie TAURON zarządza również obszarem Open Innovation, gdzie między innymi realizowane są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia na styku korporacja – startup.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info