ue flag

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport. Od początku kariery zawodowej związany z branżą kolejową. Autor i współautor wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności. Inicjator akcji służących podnoszeniu kultury bezpieczeństwa. Od 2016 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Członek Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 oraz krajowy koordynator Europejskiego Roku Kolei 2021.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info