ue flag

dr hab. prof. Dariusz Szostek, Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy, przewodniczący Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa (Konsorcjum polskich uczelni i NASK), członek Rady Programowej IGF ONZ 2021, wykładowca akademicki (m.in. PAN, Koźmiński, SGH).

Autor szeregu publikacji z zakresu nowych technologii m.in. Blockchain and Law (Geramny 2019), LegalTech (Beck Poland, Nomos Germany 2021), Future of Internet (Nomos Germany 2021), Smart Contract and Insurance (in print London).

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info