ue flag

dr hab. n. med. Dariusz Boroń, Prof. WST

dr hab. n. med. Dariusz Boroń, Prof. WST, ur. 11.07.1968 r. w Krakowie. Absolwent kierunku lekarskiego ukończonego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach; od 2005 r. specjalista ginekolog-położnik W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a następnie w 2016 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Zawodowo związany z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi Ośrodkami specjalizującymi się w ginekologii i położnictwie oraz Wydziałem Nauk Medycznych im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, gdzie jest zatrudniony na stanowisku Profesora i pełni funkcję Prorektora ds. Jakości Kształcenia. W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info