ue flag

Dr hab. Krzysztof Stereńczak, Profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zajmuje się szeroko rozumianym zastosowaniem geomatyki w zarządzaniu i monitorowaniu środowiska leśnego. Kierował i brał udział w kilkudziesięciu projektach naukowych i wdrożeniowych finansowanych ze źródeł międzynarodowych i polskich. Do najważniejszych projektów koordynowanych zaliczyć należy projekt LIFE+ ForBioSensing „Comprehensive monitoring of stand dynamics in Białowieża, Forest supported with remote sensing techniques LIFE13 ENV/PL/000048” i REMBIOFOR – „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”. Jest autorem wielu opracowań metodycznych aplikujących dane przestrzenne w praktyce leśnej. Jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych. Jest opiekunem 7 doktorantów.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info