ue flag

Dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. Politechniki Śląskiej

Absolwent kierunku mechanika na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1992 roku w Politechnice Gdańskiej, a doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa w 2007 roku w Politechnice Śląskiej.

Pracę zawodową nauczyciela akademickiego rozpoczął w 1988 roku w Politechnice Gdańskiej.

W latach 2009-2016 pracował w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej.

Od 2014 roku zajmował się organizowaniem nowego kierunku kształcenia Transport Kolejowy w Politechnice Śląskiej.

Od 2016 pracuje na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, gdzie pełni funkcję Kierownika Katedry Transportu Kolejowego oraz koordynatora kierunku kształcenia o profilu dualnym Transport Kolejowy.

Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się przede wszystkim na materiałach stosowanych w transporcie szynowym oraz nowych technologiach w środkach transportu.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info