ue flag

Dr hab. inż. Dariusz Prostański prof. ITG KOMAG, Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

W 2019 został powołany  przez Ministra Energii na stanowisko Dyrektora Instytutu Techniki  Górniczej KOMAG w Gliwicach. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowo-technicznego Maszyny Górnicze oraz redaktorem naukowym monografii konferencyjnych. KOMAG jako instytucja inicjująca podejmowanie nowych kierunków rozwoju w  górnictwie oraz wprowadzania do niego nowoczesnych technik i technologii podkreśla również znaczenie współpracy międzynarodowej. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info