ue flag

Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Doktor habilitowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doktor habilitowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, szczególnie energetycznym wykorzystaniem biomasy. Współpracuje z wytwórcami biogazu rolniczego, konsultując dobór substratów i postępowanie z masą pofermentacyjną w aspekcie technicznym, prawnym i środowiskowym.

Odbyła liczne staże naukowe w uczelniach zagranicznych, zajmujących się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł, a także brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, związanych z tą tematyką. Jest współautorką licznych artykułów i książek dotyczących produkcji biogazu i innych metod pozyskiwania energii z biomasy.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info