ue flag

dr hab. Elwira Gross-Gołacka, Uniwersytet Warszawski

Zakład Teorii i Metod Organizacji Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka pierwszej w Polsce książki nt. zarządzania różnorodnością pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Wieloletni praktyk w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących rynku pracy, zarządzania ludźmi. Wykładowczyni  i szkoleniowiec. Pełniła liczne funkcje kierownicze w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym dyrektora generalnego, dyrektora departamentu, radcy ministra.  Autorka ponad 60 publikacji na temat zarządzania różnorodnością, zarządzania kapitałem intelektualnym oraz zarządzania jakością w administracji. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi ONZ – UNDP i UE. W latach 2018-2020 dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info