ue flag

Dr Frank M. Mitloehner, Profesor, Wydział Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Kalifornijski w Davis USA

Frank M. Mitloehner jest profesorem na Wydziale Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis USA. Uzyskał tytuł magistra inżynierii rolniczej i zootechniki na Uniwersytecie w Lipsku oraz doktorat z nauk o zwierzętach na Texas Tech University.

Jego wcześniejsze badania dotyczyły jakości powietrza (emisja pyłu i pobieranie próbek drobnoustrojów u bydła i świń hodowlanych), fizjologii środowiska (stres cieplny u bydła i świń) oraz etologii. Obecnie jego działalność badawcza obejmuje dwa główne obszary: Badania jakości powietrza związane z produkcją zwierzęcą, w szczególności kwantyfikacja emisji amoniaku, pyłu i zapachów w mleczarniach, hodowlach bydła i drobiu oraz badania nad fizjologią środowiska, koncentrujące się na wpływie emisji do powietrza na zdrowie i dobrostan zwierząt.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info