ue flag

Dr Ewa Krasuska, Expert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Doktor nauk rolniczych, specjalność agroenergetyka. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w instytutach badawczych. Ekspert w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy, biopaliw oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2018 r. pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczy w przygotowaniu programów badawczych w formule partnerstwa innowacyjnego oraz zamówień przedkomercyjnych. Członek zespołu przedsięwzięcia „Innowacyjna Biogazownia”. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info