ue flag

Dr Dominik Sypniewski – Partner GGLegal, Head of Real Estate & Construction

Dominik Sypniewski jest radcą prawnym. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza zagadnieniami związanymi z problematyką prawną nieruchomości i procesem inwestycyjno-budowlanym (gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane).

Prawnik i adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, a także stypendysta Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Centrum Prawa Uniwersytetu Georgetown.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospodarki nieruchomościami, współautor komentarza do ustawy – Prawo budowlane (LexisNexis), a także wzorów wniosków, pism i umów wykorzystywanych w gospodarce nieruchomościami i procesie inwestycyjno-budowlanym dostępnych w programie LexPolonica. Obsługę Klientów prowadzi w języku polskim i angielskim.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info