ue flag

Dr Anna Onopiuk, Zakład Technologii i Projektowania Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie

Dr Anna Onopiuk jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Technologii i Projektowania Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia uzyskała w 2019 roku na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Brała udział w wielu projektach badawczych, m.in. „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do gospodarstwa” (ProOptiBeef) oraz „BIOFINE – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Obecnie jest kierownikiem R&D Projektu pn. Innowacyjna żywność funkcjonalna tłuszcze o podwyższonej wartości odżywczej, prozdrowotnej i technologicznej w systemie „spray-off” i „przyjaznego stosowania” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz Dyplom Ministra NiSW za projekt „Sposób wytwarzania suszu wołowego i suszu wołowego, szczególnie dla dzieci.” Jest autorką trzech patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP oraz 28 publikacji naukowych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info