ue flag

Dominik Gabrysiak, Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi

 Absolwent kierunków – administracja, Doctor of Business Administration (DBA) oraz Executive Master of Business Administration (MBA). Skuteczny menedżer samorządowy, czynnie związany z administracją publiczną w której przeszedł przez wszystkie stopnie kariery – od stażysty, poprzez naczelnika wydziału, po wicestarostę powiatu Zgierskiego. Samorządowiec, Radny Powiatu Zgierskiego. Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi. Aktywnie zaangażowany we wdrażanie wielu programów ekologicznych. Wykładowca akademicki.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info