ue flag

Dionizy Smoleń, Dyrektor PWC Polska

Dionizy Smoleń jest Dyrektorem w Zespole ds. Sektora Publicznego & Infrastruktury PwC, odpowiedzialnym za realizację projektów doradczych dla administracji publicznej w Polsce. Specjalizuje się w strategiach i programach rozwoju (z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji i rozwiązań smart city), marketingu gospodarczym (systemy promocji gospodarczej, wsparcia internacjonalizacji firm, przyciągania inwestorów) oraz transformacji zarządzania w administracji publicznej (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i cyfryzacji). Dionizy Smoleń pełnił funkcje zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info