ue flag

Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach – magister historii, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Zarządzanie i Marketing oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Studia Menedżerskie. W latach 2015-2018 Poseł na Sejm VIII kadencji, 2008-2015 Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna – Urząd Miejski w Jaworznie, 2004-2008 Sekretarz Miasta – Urząd Miejski w Jaworznie, 2002-2004 Naczelnik Biura Prezydenta Miasta – Urząd Miejski w Jaworznie, 1999-2002 Dyrektor Wydziału – Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, 1995-1999 Stanowiska urzędnicze – Urząd Miasta w Trzebini. Pełni funkcje: Przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości w Jaworznie, Wiceprezesa Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto, Członka Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Stałe w Jaworznie oraz Członka Zarządu Miejskiego Związku OSP RP.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info