ue flag

Dariusz Pachniewski, Ekspert Wodorowy, Rzecznik Hydrogen Poland, Ambasador Organizacji HYFINDER, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu HYNFRA

Dariusz Pachniewski absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Radomskiej wraz z Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie. Współtwórca patentu na paliwo węglowodorowe, za które otrzymał Wyróżnienie Państwowej Akademii Nauk oraz tytuł „Jakość Roku ”. Opracował strategię wdrożenia tego rozwiązania w gospodarce krajowej na dużą skalę.

Firma, którą kierował jako Prezes Zarządu, znalazła się na liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w pierwszej edycji tego wydarzenia. Od ponad 29 lat, stale się rozwija w zakresie innowacyjności energetycznych. W roku 2018 uczestniczył w pracach Komisji parlamentarnej „ Wodorowa Polska ”. Był uczestnikiem prac komisji w kraju jak i w obradach wyjazdowych w Brukseli jako ekspert niezależny.

Posiada kompetencje, które pozwalają mu aktywnie uczestniczyć w innowacyjnych projektach dotyczących szeroko rozumianej energetyki krajowej. Aktywnie uczestniczy w konferencjach branżowych jako ekspert z prawem głosu doradczego.

Na „Szczycie klimatycznym COP 24”, „Europejskim Kongresie Gospodarczym”, „EuroPower” oraz „POWERPOL” reprezentował niezależne stanowisko specjalisty ds. energetycznych w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych.Uczestniczy w spotkaniach Forum Ciepłowników w Międzyzdrojach gdzie 13 września 2021 r przedstawił perspektywę dekarbonizacji sektora ciepłowniczego w oparciu o wodór.
Prowadził prelekcje jako prelegent na ,,Green Energy Congres,, w Krakowie ,,Wodór paliwem przyszłości ,, 23 września 2021.

Współpracuje z firmami, które są na etapie organizacji produkcji biopaliw drugiej generacji, zgodnych z Dyrektywą RED II, dzięki którym zredukujemy ślad węglowy w transporcie i energetyce. W tej tematyce publikuje swoje opinie i perspektywy rozwoju przemysłu energochłonnego m in.w miesięczniku „Energetyka cieplna i zawodowa”.

Doradza projektom związanym z budową magazynów energii, kotłowni hybrydowych, produkcji paliw z recyklingu , OZE, kogeneracji i trigeneracji opartej na wodorze. W 2018 roku otrzymał na gali czasopisma „Wprost” wyróżnienie „Gen Innowacyjność” za prace w zakresie aktywacji wody do zastosowań technologicznych w energetyce.

W 2020 roku uczestniczył w pracach jako Doradca Zarządu ds. technologii wodorowych Cyfrowego Polsatu i ZE PAK nad pierwszym w Polsce elektrolizerem o mocy 5 MW podłączonym do bloku biomasowego 50 MW i projektem 2 stacji tankowania wodorem w Koninie i Warszawie wraz z całym łańcuchem wartości wodoru.

Od marca 2021 roku pełni funkcje Rzecznika Hydrogen Poland – głos Polskiego Wodoru. Aktywnie uczestniczy w budowaniu wodorowej Polski pracując w grupach roboczych organizacji propagujących wykorzystanie H2 w gospodarce narodowej.

Bierze udział w pracach nad strategią wodorową w pracach grup zadaniowych I , II , IV oraz VII działającej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W maju 2021 roku został mianowany na „ Ambasadora Wodoru „ Akademii Młodego Mechanika”. Jest to idea skierowana do młodzieży oraz osób związanych z branżą Automotive na kształcenie młodzieży w zawodzie przyszłości jaką będzie „ mechanik elektro-mobilny pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi w tym wodorem.
Został wyróżniony przez organizację Unijną ,,Hyfinder,, i ogłoszony Ambasadorem Wodoru na terytorium RP. Jest to organizacja promująca nowe rozwiązania w zakresie technologii wodorowych w UE.

Aktywnie współuczestniczy w inicjatywach promujących podwaliny gospodarki wodorowej takich jak tworzenie i rozwój klastrów energii oraz budowy i powoływania pierwszych Dolin Wodorowych, na bieżąco relacjonując te wydarzenia w swoich mediach społecznościowych związanych z technologiami wodorowymi.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info