ue flag

Damian Różycki, Dyrektor ds. Rozwoju w Columbus Energy S.A., Prezes Zarządu spółki EFFI Research Sp. z.o.o.

Manager z interdyscyplinarnym doświadczeniem z branży energetycznej oraz ekspert i pasjonat w dziedzinie nowych technologii.

Przez 10 lat bezpośrednio związany z przedsięwzięciami i projektami w pokonywaniu współczesnych wyzwań biznesowych oraz wdrażania zmian organizacyjnych i technologicznych w wielu obszarach biznesu w skali kilku spółek, oddziału spółki, obszaru biznesowego lub pojedynczego procesu.
Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi z ponad 15 krajów na świecie (dostawcy technologii i usług, podmioty naukowe, stowarzyszenia, startupy) w ramach umów bilateralnych i konsorcjów przemysłowo-naukowych. Swoje doświadczenia wykorzystywał podczas inicjowania i prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w skali europejskiej i krajowej. Szczególną grupę wiedzy tworzą technologie tzw. nowej energetyki jak inteligentne sieci przemysłowe i pomiarowe na bazie technologii IoT, aktywne zarządzanie popytem i zużyciem energii (DSM i DSR), smart home & smart industry, wytwarzanie energii z różnych źródeł OZE, technologie wodorowe i szeroko pojęte magazynowanie energii.
Od sierpnia 2020 r. realizujący swoją misję zawodową w roli Dyrektora ds. Rozwoju w spółce Columbus Energy S.A. oraz jako Prezes Zarządu prywatnego centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie nowoczesnej energetyki (EFFI Research Sp. z.o.o.). Wcześniej obszarowy dyrektor odpowiedzialny za majątek sieci przesyłowej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., a także Project Manager projektów badawczo-rozwojowych lub specjalista w spółkach TAURON Polska Energia S.A., TAURON Dystrybucja S.A. i Vattenfall Distribution Poland S.A.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Elektrycznym oraz studiów podyplomowych pre-MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie biznesem.
Z przyjemnością lubi się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem prezentując poglądy przed większym gronem słuchaczy (top management, specjaliści, naukowcy) oraz inspirować innych do podejmowania odważnych decyzji i działań. Pasjonat podróżowania, survivalu oraz obserwator makro ekonomiki i rynków globalnych.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info