ue flag

Bettina Groth, Członek Zarządu, Groth & Küllig Planung GbR & Koordynator Grupy Projektowej „Smart City – Smart Region“ w organizacji Südwestsachsen Digital (SWS DIGITAL) e.V.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info