ue flag

Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Członek Zarządu Województwa Śląskiego.Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia podyplomowe z zakresu rozwoju podmiotów gospodarczych, zarządzania projektami europejskimi i społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat związana z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, od 2015 roku na stanowisku Dyrektora Naczelnego. W Zarządzie Województwa Śląskiego, jest odpowiedzialna za sprawy edukacji, obszarów wiejskich, informatyzacji Urzędu, promocji. Jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info