ue flag

Bartosz Wydra, Prezes MPGO w Sosnowcu Sp. z o o 

Autor oraz menadżer licznych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, w szczególności w branży gospodarki odpadami z 20 letnim doświadczeniem. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych  Master of Business Administration. Radny miasta Katowice gdzie między innymi pełnił funkcję przewodniczącego komisji infrastruktury i środowiska.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info