ue flag

Barbara Dziuk, Poseł Rzeczypospolitej, Przewodnicząca podkomisji stałej ds. onkologii, Przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii

Przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Przewodnicząca parlamentarnego Zespółu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, Przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Nordic Walkingu.

Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11, Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Neurologicznych, Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki Cieplnej “Ciepło 2.0”, Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu, Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły, Parlamentarny Zespół Prawa Spółdzielczego, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców “Polski Powiatowo-Gminnej”, Parlamentarny Zespół ds. Trójmorza, Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej Parlamentarny Zespół Strażaków Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Komisja Zdrowia, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 238). Podkomisja stała do spraw onkologii . Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece  nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 920), Komisja Polityki Senioralnej, Mieszkanka Tarnowskich Gór, przykładna żona i matka czwórki dzieci. Posiada  wykształcenie wyższe – licencjat: Administracja w UE; magisterium: Zarządzanie. Jest organizatorką koncertów charytatywnych i aukcji na rzecz osób chorych i potrzebujących. Włącza w tę akcję dzieci i młodzież. Organizuje konkursy, zawody szachowe, upowszechnia wiedzę o funkcjonowaniu Sejmu wśród najmłodszych. Organizuje pikniki dla rodzin. Empatyczna i szczególnie uwrażliwiona na potrzeby innych. Promotorka wartości rodzinnych wśród młodzieży i propagatorka zdrowego stylu życia. Organizatorka Przemarszu Różowej Wstążeczki w Województwie Śląskim i cyklicznych spotkań związanych ze zdrowiem. Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Posiada zdolności kierownicze, umie organizować duże przedsięwzięcia włącza w nie inne organizacje i instytucje samorządowe, a także państwowe. Od czterech lat aktywnie wspiera reformy wprowadzane przez rząd. Stara się poprawić funkcjonowanie instytucji, jest szczególnie aktywna na polu reformowania służby zdrowia, walczy o instytucje kulturalne, wspiera władze samorządowe swojego miasta na krajowym forum.Jest laureatką Nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry statuetki “Srebrne Skrzydło” 2006r. za wybitną działalność społeczną na rzecz środowiska. Wspiera osoby oczekujące pomocy przy przezwyciężaniu chorób cywilizacyjnych – zwłaszcza nowotworów. Opracowała program 3xE Ekonomia, Ekologia, Energetyka oraz program Zdrowa Gmina XXI wieku. 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info