ue flag

Artur Warzocha, Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A.

Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A., spółki zajmującej się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie usług elektroenergetycznych, OZE, elektromobilności oraz modernizacji i utrzymania oświetlenia drogowego. Wcześniej Wiceprezes   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zastępca dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Doświadczony kontroler Najwyższej Izby Kontroli. Wykładowca akademicki – autor wielu artykułów naukowych nt. administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Senator Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, Wicewojewoda Śląski, a wcześniej doradca Wojewody Śląskiego jako pełnomocnik ds. integracji województwa, asystent polityczny Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik prasowy Wojewody Częstochowskiego. Radny Miasta Częstochowy III i IV kadencji oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info