ue flag

Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w branży finansowej i lotniczej, a także w nadzorze spółek krajowych i zagranicznych. Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport. Przewodniczący Rady Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 2011 roku prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Od 2019 roku Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info